Παρουσίαση Διπλωματικής κ. Κωνσταντίνου Μπάκα

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24/09/2021 στις 15:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής ΜΠΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης διατίθεται το link: https://tinyurl.com/Diplomatiki-Mpakas

Τίτλος εργασίας: «ΜΠΕΫΖΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ»

Επιβλέπων: κ. Ι. Ντζούφρας, Καθηγητής, Τμήματος Στατιστικής

Από τη

Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής