Εγγραφή επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

            Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες, να προσέλθουν (κατόπιν ραντεβού) στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής (πτέρυγα Δεριγνύ, ισόγειο) είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, από την Παρασκευή 16/07/2021 έως και την Παρασκευή 23/07/2021. Αν η φυσική παρουσία είναι αδύνατη, η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει  με αποστολή αυτών στο email της Γραμματείας (stat@aueb.gr).

            Οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας για το ραντεβού είναι 8:00-14:30, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. 2108203112,113).

Α/Α

Αρχικά από
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

1

Λ.Ε.Χ.

1377/2-11-20

2

Μ.Ι.Χ.

1413/9-11-20

3

Μ.Δ.Σ.

1376/2-11-20

4

Ρ.Π.Α.

1383/2-11-20

5

Σ.Γ.Ε.

1429/11-11-20

Δικαιολογητικά Εγγραφής (για κατάθεση με φυσική παρουσία):

 • Αίτηση εγγραφής (Aitisi-Eggrafis.pdf (aueb.gr))
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Φωτοτυπία αντίγραφου πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο σπουδαστής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Εξουσιοδότηση, εφόσον η εγγραφή γίνει από αντιπρόσωπο
 • Τρεις (3) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο.

Δικαιολογητικά Εγγραφής (για αποστολή με email):

 • Αίτηση εγγραφής (Aitisi-Eggrafis.pdf (aueb.gr))
 • Σκαναρισμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αρχείο pdf, σε μία σελίδα και οι δύο όψεις).
 • Σκαναρισμένο αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο σπουδαστής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με το γνήσιο της υπογραφής, από την πλατφόρμα του www.gov.gr
 • Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg). H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.
  Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px
  Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 15/07/2021