Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική)

(Η ορκωμοσία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00)