Αίτηση Ορκωμοσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας» στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσουν/αποστείλουν τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση ορκωμοσίας (https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/χρήσιμα-έγγραφα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα το συντομότερο δυνατόν 
  3. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (θα αναζητηθεί από τη Γραμματεία)
  4. Ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων (https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/χρήσιμα-έγγραφα)
  5. Παράβολο (15 ευρώ), από το ταμείο του Πανεπιστημίου, για την έκδοση της περγαμηνής.

Η αίτηση για ορκωμοσία μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

  1. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας: 210-8203112, 113)
  2. Με ηλεκτρονική αποστολή όλων των εντύπων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (stat@aueb.gr) από τον Ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (xxxxxx@aueb.gr )

Όσον αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, η πληρωμή του ποσού των 15 ευρώ, θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής στα τηλέφωνα: 210-8203112,113.

Αθήνα, 18/11/2021

 Εκ της Γραμματείας