Δελτίο Τύπου - Joint PhD με το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης

Δελτίο Τύπου 18-12-2022

Από Κοινού Διδακτορικές Σπουδές (Cotutelle de Thèse) μεταξύ

Πανεπιστημίου της Λωζάνης και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

«Στατιστική και Εγκληματολογική Επιστήμη»

Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Ποινικής Δικαιοσύνης, Πανεπιστήμιο της Λωζάνης

Διεθνείς Σπουδές νέας εποχής!

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές της νέας  εκατονταετίας του | ALUMNI AUEBΤο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και του πλάνου διεθνοποίησης προχώρησε στη συμφωνία θέσπισης διαδικασίας, για την από κοινού εποπτεία διδακτορικών σπουδών, μεταξύ του Τμήματος Στατιστικής (Στατιστική) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα και της Σχολής Ποινικής Δικαιοσύνης (Εγκληματολογική Επιστήμη) του Πανεπιστημίου της Λωζάνης (“Université de Lausanne”), Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τον Aπό Kοινού Διδακτορικό τίτλο σπουδών (Joint Ph.D.” – “Cotutelle de thèse”): “Forensic Inference and Statistics around Dynamic Signatures Data. O υποψήφιος διδάκτορας εγγράφεται και στα δύο Πανεπιστήμια και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και υπεράσπιση της Διατριβής, λαμβάνει δύο διακριτούς τίτλους διδακτορικών σπουδών, έναν από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα.

Τα από κοινού προγράμματα διδακτορικών σπουδών (“Joint Ph.D.” – “Cotutelle de thèse”) αποτελούν πρωτοπόρα και ολοκληρωμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών, που οργανώνονται μεταξύ δύο Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διαφορετικών χωρών και οδηγούν σε δύο διακριτούς διδακτορικούς τίτλους, σε δύο ξεχωριστά αντικείμενα σπουδών. Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν ο συμμετέχων ερευνητής να μοιράσει τον χρόνο του στα δύο Πανεπιστήμια, με τις παραμονές εργασίας, σε καθένα από τα δύο Πανεπιστήμια, να καθορίζονται από κοινού, από τους επιβλέποντες της Διατριβής και τον υποψήφιο διδάκτορα, πάντα, στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής τους, μεταξύ των δύο ιδρυμάτων-εταίρων.

 To Πανεπιστήμιο της Λωζάνης προσφέρει προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (εξειδίκευσης σε συγκεκριμένο τομέα, ή διεπιστημονικών σπουδών), σε πληθώρα επιστημονικών κλάδων (Γονιδιωματική, Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, Γεωγραφία, Ψυχολογία, Αναλογιστική Επιστήμη). Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα μαθημάτων, σχεδιασμένα για ενήλικες που είναι ήδη ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, αλλά επιθυμούν, είτε να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, στον τομέα απασχόλησής τους, είτε, να διευρύνουν το πεδίο των δεξιοτήτων τους, με απώτερο σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Όντας στην αιχμή του δόρατος της Επιστημονικής Έρευνας και έχοντας ως άμεση επιδίωξη την ενθάρρυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης στην έρευνα, το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης περιλαμβάνει περισσότερες από 190 ερευνητικές μονάδες, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων, σε διακριτούς τομείς, όπως είναι η γονιδιωματική, η αισθητική του κινηματογράφου, το περιβαλλοντικό δίκαιο και η εγκληματολογία. Στα ινστιτούτα, εργαστήρια και βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, περίπου 3.000 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων 580 καθηγητών, εργάζονται, καθημερινά, επί εθνικών και διεθνών έργων, αυξάνοντας έτσι, ενεργά, το ερευνητικό κεφάλαιο του ιδρύματος. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και το σύνολο των δράσεών του, μπορείτε να βρείτε στο κανάλι του Πανεπιστημίου, στο “YouTube”: https://www.youtube.com/channel/UNIL

Ο υποψήφιος διδάκτορας που συμμετέχει στις Από Κοινού Διδακτορικές Σπουδές, μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Λωζάνης θα έχει μία μοναδική ευκαιρία να συνδυάσει διδακτορικές σπουδές στη Στατιστική και την Εγκληματολογική Επιστήμη. Έτσι, μετά την επιτυχημένη Δημόσια Υπεράσπιση της Διατριβής, θα αποκτήσει δύο ξεχωριστά Διδακτορικά Διπλώματα, σε δύο διακριτούς τομείς (Στατιστική και Εγκληματολογική Επιστήμη – “Statistics and Forensic Science”), για την ίδια Διατριβή, και τον τίτλο του διδάκτορα  (Διδακτορικό Δίπλωμα, που εκπονείται στο πλαίσιο μιας “Cotutelle de thèse”, μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Λωζάνης):

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Ph.D. in Statistics (Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική)

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Πανεπιστημίου της Λωζάνης:

Ph.D. στην Εγκληματολογική Επιστήμη (Τίτλος στα γαλλικά: Doctorat ès Sciences en Science Forensique)

Η δημόσια υπεράσπιση της Διατριβής θα πραγματοποιηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ η δημόσια παρουσίαση της Διατριβής θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, με την επιτροπή εξεταστών να αποτελείται από εκπροσώπους που ορίζονται και από τα δύο Πανεπιστήμια (ως ορίζουν οι κανονισμοί αμφότερων των Πανεπιστημίων).

Η συγγραφή και υπεράσπιση της Διατριβής γίνεται στην Αγγλική γλώσσα (δεδομένου ότι η γλώσσα στην οποία εκπονείται η διατριβή πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες του Πανεπιστημίου στο οποίο λαμβάνει χώρα η υπεράσπιση της Διατριβής), ενώ η συγγραφή της περίληψης (που υποστηρίζεται κατά τη διάρκεια της δημόσιας υπεράσπισης της Διατριβής – “Colloquium”), γίνεται στη Γαλλική και την Ελληνική γλώσσα.

Τα δύο Ιδρύματα-Εταίροι θα ανταλλάσσουν όλα εκείνα τα έγγραφα που κρίνονται χρήσιμα, στο πλαίσιο της διευθέτησης της παρούσας συμφωνίας, για την υλοποίηση της “Cotutelle de thèse”, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την προστασία του θέματος της Διατριβής και της δημοσίευσής της (σύμφωνα με τους ειδικούς, επί του θέματος, προβλεπόμενους κανονισμούς του).

Ειδικότερα, η συμφωνία του διπλού Διδακτορικού Διπλώματος, μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, περιλαμβάνει:

  • Κοινή, μεταξύ των δύο ιδρυμάτων-εταίρων, ερευνητική ενασχόληση με πρωτοποριακά συστήματα αναγνώρισης ψευδών υπογραφών, μέσω μοντέλων Μπεϋζιανής Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Πλήρη χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης.
  • Σύνταξη κοινής Διδακτορικής Διατριβής, μεταξύ των εν λόγω τμημάτων, των δύο Πανεπιστημίων. Η δράση αυτή θα προωθήσει και τη συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και ερευνητών, σε βασικό ερευνητικό επίπεδο. 

Προθεσμία Δημόσιας Υπεράσπισης Διατριβής:

Το αργότερο, έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Πληροφορίες για τις Από Κοινού Διδακτορικές Σπουδές (“Joint Ph.D.” – “Cotutelle de thèse”), μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Λωζάνης (“Université de Lausanne”):

  • Δείτε όλες τις πληροφορίες για τις Από Κοινού Διδακτορικές Σπουδές (“Cotutelle de thèse”) στη «Στατιστική και Εγκληματολογική Επιστήμη»,  μεταξύ του Πανεπιστημίου της Λωζάνης και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ιστοσελίδα: https://aueb-analytics.wixsite.com/dd-aueb-stats/joint-phd-aueb-unil
  • Λεπτομέρειες για το Τμήμα Στατιστικής (“Department of Statistics”) του ΟΠΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.dept.aueb.gr/el/stat
  • Λεπτομέρειες για το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης (“Université de Lausanne”) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.unil.ch/central/en/home.html