Διάκριση για τον I. Βρόντο

Διάκριση για τον I. Βρόντο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ: Έλαβε το Βραβεία Διδασκαλίας 2020-21 για το προπτυχιακό πρόγραμμα Στατιστικής του ΟΠΑ

O κος Ιωάννης Βρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής έλαβε βραβείο διδασκαλίας με βάση τις αξιολογήσεις των προπτυχιακών φοιτητών για το μάθημα Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών.

Το Τμήμα Στατιστικής του εύχεται πάντα επιτυχίες.