Ανακοίνωση δικαιούχων βραβείων ακαδημαϊκής επίδοσης

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Βραβείο Αποφοίτων για Εξέχουσα Ακαδημαϊκή Επίδοση

Δικαιούχοι, άριστοι, απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής:

Σειρά Κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1

Σ.Χ.Σ.

6180095

9,18

2

Φ.Χ.Ν.

6180115

8,76

3

Σ.Π.Α.

6180094

8,67

4

Τ.Ν.Α.

6180106

8,60

5

Τ.Σ.Δ.-Π.

6180111

8,57

Βραβείο Προπτυχιακών Φοιτητών για Εξέχουσα Ακαδημαϊκή Επίδοση*

Δικαιούχοι «Βραβείου Ακαδημαϊκής Επίδοσης», με την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα,

κατά το Α’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση 60ΠΜ :

Σειρά Κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Μ.Α.Α.

6210050

8,50

60

2

Ν.Δ.Κ.

6210056

8,25

60

3

Ν.Λ.Μ.

6210058

7,88

60

κατά  το Β’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 120ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Κ.Ε.Α.

6200042

9,58

125

2

Κ.Π.Π.

6200036

8,55

134

κατά το Γ’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 180ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Θ.Ε.Π.

6190035

8,77

185

2

Χ.Α.Μ.

6190133

8,56

185

3

Π.Δ.Σ.

6190106

8,22

187

κατά το Δ’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 240ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Σ.Χ.Σ.

6180095

9,54

259

2

Τ.Σ.Δ.-Π.

6180111

9,42

244

3

Φ.Χ.Ν.

6180115

9,26

248

4

Φ.Θ.Α.

6180117

8,72

241

5

Σ.Π.Α.

6180094

8,64

243

* Εξαιρούνται της επιβράβευσης Εξέχουσας Επίδοσης Προπτυχιακών Φοιτητών οι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όσοι έχουν λάβει απαλλαγή από την εξέταση μαθήματος/ων.

Βραβείο Προπτυχιακών Φοιτητών για Καλή Ακαδημαϊκή Επίδοση

Δικαιούχοι «Βραβείου Ακαδημαϊκής Επίδοσης», με μέσο όρο βαθμολογίας (τουλάχιστον 7,00), στα μαθήματα,

του Α’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση 60ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Α.Κ.Γ.

6210003

7,63

60

2

Ρ.Π.Ν.

6210074

7,50

60

3

Α.Σ.Κ.

6210002

7,50

60

4

Ε.Ε-Α.Θ.

6210024

7,25

60

του Β’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 120ΠΜ :

ΟΥΔΕΙΣ

του Γ’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 180ΠΜ :

ΟΥΔΕΙΣ

του Δ’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 240ΠΜ:

Σειρά κατάταξης

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

Τ.Ν.Α.

6180106

8,44

244

2

Μ.Σ.-Ν.Ν.

6180063

8,27

243

3

Β.Ο.Α.

6180010

8,16

240

4

Σ.Ν.Γ.

6180103

7,82

241

5

Β.Δ.-Μ.Γ.

6180006

7,42

241

6

Σ.Κ.Δ.

6180104

7,33

243

7

Π.Ι.Κ.

6180075

7,30

243

8

Κ.Κ.Γ.

6180041

7,01

244

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων μπορούν να ασκηθούν έως τις 27/01/2023. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ