Παρουσίαση Μεταπτυχιακού στην Στατιστική

Αν χάσατε τη συνάντηση, δείτε σε "επανάληψη" το video της παρουσίασης του Μεταπτυχιακού στη Στατιστική του ΟΠΑ

Πεμπτη 27/5/2021 στις 18.00

https://www.youtube.com/watch?v=iAe714J-oyM