Παραλαβή Πτυχίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020 ότι, μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία, φάκελο που περιλαμβάνει: α) την περγαμηνή, β) αντίγραφο του πτυχίου και αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία και γ) Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και εφεξής.

Η παραλαβή του φακέλου θα γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2108203112,113) ή κατόπιν ραντεβού μέσω email στο stat@aueb.gr, από τους ίδιους τους πτυχιούχους (με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου) ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Για την παραλαβή του φακέλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, για όσους δεν την έχουν ήδη καταθέσει.

Όλοι οι πτυχιούχοι καλούνται να εγγραφούν άμεσα, πριν την παραλαβή του πτυχίου τους, στο Δίκτυο Αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην πλατφόρμα alumni.aueb.gr.

Το Δίκτυο Αποφοίτων παρέχει τη δυνατότητα δικτύωσης, ενημέρωσης για τα νέα του Πανεπιστημίου και τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει το Γραφείο Διασύνδεσης και σημαντικά θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των αποφοίτων μας. Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αναζήτησης συμφοιτητών με βάση το επώνυμο ή το έτος εισαγωγής ανά κατηγορία πτυχίου, αλλά και επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας. 

Συγχαρητήρια και Καλή Σταδιοδρομία!

Αθήνα, 28/05/2021

 Εκ της Γραμματείας