Φροντιστήριο "Στοχαστικές Διαδικασίες Ι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το φροντιστήριο του μαθήματος με τίτλο «Στοχαστικές Διαδικασίες Ι», θα πραγματοποιείται στην αίθουσα Δ22 κάθε Παρασκευή 9:00-11:00

                                                                                                                               Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής

                                                                                                                                                               8/11/2021