Ενημέρωση για το επάγγελμα του Αναλογιστή

Ενημέρωση για το επάγγελμα του Αναλογιστή

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 3-5 θα γίνει ενημέρωση από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας σχετικά με το επάγγελμα του αναλογιστή, τις απαιτήσεις και τις προοπτικές του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ενημέρωση αφορά τόσο προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Για όσους έχουν λογαριασμό AUEB έχει δημιουργηθεί ομάδα στο  Microsoft Teams, ο κωδικός είναι: 3053qte (link)