Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ για σπουδές για το ακαδ. έτος 2021-2022, να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/stat/erasmus-program-student-applications-stat

από την Τετάρτη 3 Μαρτίου μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • 1 ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (το μέγεθος της φωτογραφίας να μην ξεπερνά τα 2MB)
  • Σκαναρισμένο αντίγραφο/α πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (αρχείο pdf) που ορίζουν τα Πανεπιστήμια Υποδοχής (συμβουλευτείτε τον «Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας 2021-2022» που υπάρχει στο link https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus)

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι οι φοιτητές να:

  • βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών,
  • έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης, 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  με μαθήματα και από το Α’ έτος σπουδών
  • έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (επίπεδο Β2)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής: https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/πρόγραμμα-erasmus

και στην κεντρική ιστοσελίδα  του Πανεπιστημίου: https://www.aueb.gr/el/erasmus

Διοικητική Υποστήριξη

Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203113, e-mail: sofiaana@aueb.gr

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021