Υποδοχή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή κ. Μπουράνη

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλωσορίζει το κο Λάμπρο Μπουράνη στο Τμήμα Στατιστικής ως μετα-διδακτορικό ερευνητή και τον συγχαίρει για την επιτυχία του να λάβει Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship για 2 έτη μέσω του προγράμματος "Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου θα είναι η ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας για τη μοντελοποίηση μολυσματικών ασθενειών όπως η COVID-19, με στόχο την καινοτομία στους τομείς της Επιδημιολογίας, των Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και της Στατιστικής, συμβάλλοντας στον έγκαιρο προσδιορισμό των βέλτιστων στρατηγικών ελέγχου μολυσματικών ασθενειών. Το έργο θα τελεστεί υπό την επίβλεψη του κου Δεμίρη και τη συνεργασία του κου Ντζούφρα.

Ο κος Μπουράνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ (2011). Έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο στη Βιοστατιστική από το Lancaster University (2012) και διδακτορικό τίτλο από το University College Dublin (2018). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο University of Cambridge (2012-2013) και ως Data Science Consultant στην Accenture (2019-2021).