Οδηγίες για Απομακρυσμένη Διδασκαλία

Αναρτήθηκαν ΕΔΩ οι ανανεωμένες οδηγίες για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία, για φοιτητές και διδάσκοντες.