Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση

Κωδικός: 
8185
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης στην πράξη. Καλύπτουμε το πλήρες εύρος των σχετικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας, από την εύρεση και επεξεργασία δεδομένων, στην οπτικοποίηση και ερμηνεία τους, σε διαφορετικά μοντέλα και εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης, μέχρι και Νευρωνικά Δίκτυα και αρχιτεκτονικές Βαθιάς Εκμάθησης. Το μάθημα εστιάζει στην πρακτική και εφαρμογές, και οι φοιτητές θα δουλέψουν σε εργασίες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στη βιομηχανία. Το μάθημα αυτό δεν είναι ένα τυπικό μάθημα προγραμματισμού, αλλά οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν προγραμματισμό στη γλώσσα Python και να τους αρέσει η διερεύνηση και η επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.