Αίτηση Ορκομωσίας Εξεταστικής Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο ως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 9/9/2016