Αίτηση Ορκωμοσίας για εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018, να υποβάλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας» στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  2. φοιτητικό βιβλιάριο υγείας, εφόσον έχει εκδοθεί
  3. βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
  4. παράβολο (15 ευρώ) από το ταμείο του Πανεπιστημίου για την έκδοση της περγαμηνής.

Εκ της Γραμματείας

Αθήνα, 17/10/2018