Γραφείο Διασύνδεσης: Beat@AUEB

Αγαπητοί φοιτητές / Αγαπητές φοιτήτριες, 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με σκοπό την εξωστρέφεια και την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού που προέρχεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σας προσκαλεί σε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού. 
Στην εκδήλωση αυτή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας «ΒΕΑΤ» Η εκδήλωση αποτελεί μέρος σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων εκ μέρους του Γραφείου Διασύνδεσης και της Μονάδας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απορροφητικότητας και ανάπτυξης της απασχολησιμότητας των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δρομολογεί σειρά πρωτοβουλιών ώστε να ενημερωθείτε εκ των έσω αξιόπιστα και έγκυρα για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις προοπτικές εξέλιξης / εκπαίδευσης ανά επιχείρηση καθώς και για το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας που είναι ήδη ανοικτές ή πρόκειται να
ανοίξουν. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.