Εισαχθέντες στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Πιστοποιημένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21‐3‐2013, ΦΕΚ Β’ 689/26‐3‐13)
 

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τμήμα Πληροφορικής

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016‐2017

 

Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2016‐2017, να προσέλθουν στην πρώτη υποχρεωτική συνάντηση του εργαστηρίου της ΠΑΔ Ι την Τρίτη 4/10/2016 ώρες 9‐3 στο αμφιθέατρο Υ. Η παρουσία είναι υποχρεωτική καθώς θα δοθεί το συνολικό πλαίσιο του
εργαστηρίου ΠΑΔ Ι, θα δημιουργηθούν οι ομάδες εργασίας της πρώτης φάσης εκπαίδευσης με την εποπτεία των μεντόρων, θα μοιραστεί και υπογραφεί το ατομικό ειδικό έντυπο της ΠΑΔ Ι. Σε περίπτωση απουσίας δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στο μάθημα της Παρασκευής 7/10/2016 ώρες 9‐3 στο αμφιθέατρο Υ όπου θα δημιουργηθούν οι ομάδες διδασκαλιών και θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο. Οι δραστηριότητες της ΠΑΔ Ι έχουν διαβαθμισμένη δυσκολία και απουσίες δεν δικαιολογούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Προγράμματος.
Η διδάσκουσα
Δρ Βασιλική Μπρίνια

 

Κατάλογος εισαχθέντων

Κατάλογος απορριπτέων