Εκδήλωση Information Session

Athens University of Economics and Business
School of Information Sciences and Technology
MSc in Data Science

 

Information Session
2019-2020

 

Monday, April 15th, 2019
Troias Building, Room T201
 

Event Program

17:00-17:30: Presentation from Program’s Director, Prof. Vasilios Vassalos
17:30-18:30: Break for discussion with members of the faculty
18:30-19:00: Presentation from Program’s Director, Prof. Vasilios Vassalos

H εκδήλωση «Information Session»  διοργανώνεται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην «Επιστήμη Δεδομένων».