Λειτουργία Εργαστηρίου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

Κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων, το εργαστήριο Αντωνιάδου θα λειτουργεί την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 από τις 9:00 έως τις 17:00 και την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 από τις 8:00 έως τις 15:00.