Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Εαρ. εξαμήνου

   Αθήνα, 28  Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 1 Απριλίου 2018.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ