Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

14  Ιουνίου 2019

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00, θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Στατιστικής κ. ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην αίθουσα Α47 (4ος όροφος πτέρυγας Αντωνιάδου).

Τίτλος εργασίας: «Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων που αφορούν μετρήσεις αλκαλικής φωσφατάσης, ασβεστίου και φωσφόρου σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών»

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Ι. Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Στατιστικής

Από τη

Γραμματεία

Τμήματος Στατιστικής