Πρακτική Άσκηση Καλοκαιρινή Περίοδος 2018

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης - Καλοκαιρινή περίοδος 2018

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 07/05/2018 έως και 21/05/2018

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.