Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».

Πληροφορίες εδώ.