Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητές του ΟΠΑ