Πρώτο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας 2016

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου: unphilcon2016. weebly.com
 

Η σελίδα του συνεδρίου στο facebook: facebook.com/ unphilcon2016
 

Η σελίδα του event του συνεδρίου στο facebook: facebook.com/events/ 977484392373849/