Σεμινάρια Jean Monnet

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

23η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

 Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

“ ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ; ”

Ομιλητής

Νίκος Χριστοδουλάκης

Καθηγητής  

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα:

«Η ευρωζώνη 20 χρόνια μετά:

σύγκλιση, απόκλιση και η θέση της Ελλάδας»

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Αμφιθέατρο Δεριγνύ, 

ώρα 19:00 – 21:00