Υποτροφίες στην Σλοβακία

Ανακοίνωση της SAIA (Slovak Academic Information Agency), σχετικά με υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών για το καλοκαιρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016/17, που αφορούν φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές και καλλιτέχνες.

Οι αιτήσεις γίνονται online στο www.scholarships.sk με καταληκτική ημ/νία την 31η Οκτωβρίου 2016.