1η Ερευνητική Ημερίδα

Η πρώτη ερευνητική ημερίδα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο κτήριο Τροίας. Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και η προώθηση των ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας παρουσιάζεται εδώ