Σεμινάριο Ιωάννης Τσιτσικλής

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019 - 11:00 - 12:00

Ioannis Tsitsiklis, MIT

"Safeguarding Privacy in Dynamic Decision-Making Problems"

ΑΙΘΟΥΣΑ T102, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Ο.Π.Α. (ΤΡΟΙΑΣ 2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τhe increasing ubiquity of large-scale infrastructures for surveillance and data analysis has made understanding the impact of privacy a pressing priority in many domains. We propose a framework for studying a fundamental cost vs. privacy tradeoff in dynamic decision-making problems. The central question is: how can a decision maker take actions that are efficient for her goal, while simultaneously ensuring these actions do not inadvertently reveal her private information, even when observed and analyzed by a powerful adversary? We will examine two well-known decision problems (path planning and online learning), and in both cases establish sharp, information-theoretic complexity vs. privacy tradeoff. As a by-product, our analysis also leads to simple yet provably efficient algorithms for both the decision maker and eavesdropping adversary.

Based on joint work with Kuang Xu (Stanford) and Zhi Xu (MIT).