Ανακοίνωση και Σεμινάριο Πρακτικής 'Ασκησης

Δείτε την ανακοίνωση για την περίοδο αιτήσεων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2018- 2019.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 21/09/2018 έως 01/10/2018

καθώς και τη διενέργεια του σεμιναρίου προετοιμασίας φοιτητών.