9η θέση στον διαγωνισμό Global Student Challenge

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Γεώργιος Γραβάνης (μεταπτυχιακός), Δημήτριος Μάλαμας, Παναγιώτης Εξαρχάκος και Μανόλης Χατζηδαυίδ (προπτυχιακοί), έχοντας έρθει πρώτοι ως ομάδα  στην Ελλάδα στο διαγωνισμό Global Student Challenge του Supply Chain Finance Community (https://www.globalstudentchallenge.org/), εκπροσώπησαν την χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό του ίδιου διαγωνισμού (10-13 Απριλίου 2017, Windesheim University, The Netherlands).

Μεταξύ των 21 ομάδων που έφθασαν στον παγκόσμιο τελικό, η Ελληνική ομάδα μετά από ένα σκληρό τριήμερο διαγωνιστικό πρόγραμμα κατέκτησε την 9η θέση. Την Ελληνική ομάδα υποστήριξε και συνόδεψε στον παγκόσμιο τελικό ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ Γιάννης Μούρτος. Μεταξύ των Πανεπιστημίων που συμμετείχαν συμπεριλαμβάνονται τα University of Glasgow, University of Southern California, Shanghai University, McGill University και Delft University of Technology, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η φοιτητική ομάδα από το University of Glasgow.

Ο φοιτητικός διαγωνισμός περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τους βασικούς τομείς διαχείρισης μίας εφοδιαστικής αλυσίδας (Purchasing, Sales, Supply Chain, Finance). Μέσω ενός προηγμένου προσομοιωτή, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει ισορροπημένες μεταξύ των τμημάτων αποφάσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση συγκεκριμμένων χρηματοοικονομικών δεικτών.