Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγράμματος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των φοιτητών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2023-2024 μέχρι και 06/03/2023. Τα δικαιολογητικά (φωτογραφία και αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων) μπορείτε να τα στείλετε και ηλεκτρονικά (kvourloumi@aueb.gr).

Προστίθενται οι παρακάτω ώρες και ημερομηνίες συναντήσεων με τους ακαδημαϊκούς σας συντονιστές.

Φοιτητές με επώνυμο Α - Λ

Klas Eric Soderquist, soderq@aueb.gr, Ευελπίδων 47Α, 9ος, Γραφείο 915 (τηλ.: 210 8203 679)

Παρασκευή 03/03/23, 10:00-14:00

Φοιτητές με επώνυμο Μ – Ω

Δημήτρης Ζήσης, dzisis@aueb.gr

Πέμπτη 02/03/23, 18:00-19:00

Δευτέρα 06/03/23, 14:00-15:00

Ο σύνδεσμος για το virtual room είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:TSUbV8g9w8XEClSkyqVZSfpJ337bcL-2z-tuvxsyX4Y1@thread.tacv2/1677172205912?context=%7B%22Tid%22:%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22,%22Oid%22:%2216b71752-a0b3-4c40-8884-0bdc066844c9%22%7D

Αθήνα, 01/03/2023