Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2023-2024:

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τρία πανεπιστήμια της επιλογής τους και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο: https://www.dept.aueb.gr/en/dmst/programme-erasmus-student-application-form-dmst (21/02/2023 έως και 02/03/2023).

Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία (Κέλλυ Βουρλούμη) το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 καθημερινά και ώρες 08:00-14:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο αίτησης (όπως εκτυπώνεται στο τέλος της ηλεκτρονικής καταχώρησης) υπογεγραμμένο
    ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΤΕ ΥΠΟΒΟΛΗ!
  • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
  • ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: kvourloumi@aueb.gr): Έντυπα Pre learning Agreements με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων των ξένων Πανεπιστημίων με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Πριν την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συναντηθούν με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος και να λάβουν την έγκριση τους για τα Pre-learning Agreements. Πριν την συνάντηση θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία και να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Pre learning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους.

Έντυπο Pre learning Agreement

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/DRAFT%20PreLearning%20Agreement%20Form.pdf  

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συναντήσουν τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος ως εξής:

Φοιτητές με επώνυμο Α - Λ

Klas Eric Soderquist, soderq@aueb.gr, Ευελπίδων 47Α, 9ος, Γραφείο 915 (τηλ.: 210 8203 679)

Τρίτη 21/02/23, 14:00 – 18:30,
Πέμπτη 23/02/23, 14:00 – 18:30,
Παρασκευή 24/02/23, 10:00-14:30,
Τετάρτη 01/03/23, 12:00-16:00.

Φοιτητές με επώνυμο Μ – Ω

Δημήτρης Ζήσης, dzisis@aueb.gr

Οι συναντήσεις θα είναι αποκλειστικά online (μέσω MS Teams) Παρασκευή (24/2) στις 17:00-18:00, Δευτέρα (27/02) στις 14:30-15:15, Τρίτη (28/2) στις 14:00-15:00, και Πέμπτη (2/3) στις 18:00-19:00. Ο σύνδεσμος για το virtual room είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:TSUbV8g9w8XEClSkyqVZSfpJ337bcL-2z-tuvxsyX4Y1@thread.tacv2/1677172205912?context=%7B%22Tid%22:%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22,%22Oid%22:%2216b71752-a0b3-4c40-8884-0bdc066844c9%22%7D

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Αθήνα, 20/02/2023


Δείτε τον Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας Erasmus+ 2023-2024