Σεμινάριο με ομιλητή τον Καθηγητή Θεόδωρο Ευγενίου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σεμινάριο: «Ευκαιρίες, προκλήσεις και κίνδυνοι σε έναν κόσμο Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης»

Εισηγητής:

Θεόδωρος Ευγενίου
Καθηγητής στις Επιστήμες των Αποφάσεων και Διοίκησης Τεχνολογίας στο INSEAD και

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, 10:00 – 13:00,
Αίθουσα Τελετών  ΟΠΑ "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, και ώρα 10:00 – 13:00, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Ευκαιρίες, προκλήσεις και κίνδυνοι σε έναν κόσμο Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης» από τον Καθηγητή Θεόδωρο Ευγενίου, στην Αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Ο κύριος Θεόδωρος Ευγενίου είναι Καθηγητής στις Επιστήμες των Αποφάσεων και Διοίκησης Τεχνολογίας στην  Ανωτάτη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business School)  INSEAD Γαλλίας και Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το σεμινάριο απευθυνόταν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΟΠΑ.

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Οι τεχνολογικές καινοτομίες, βασιζόμενες σε μεγάλο βαθμό σε Δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν ήδη μετασχηματίσει οργανισμούς, κλάδους και την κοινωνία. Νέες δυνατότητες για σημαντικές επιχειρηματικές καινοτομίες είναι πλέον εφικτές, μερικές από τις οποίες είναι δυνητικά βαθμιαίες, όμως άλλες μπορεί να είναι ανατρεπτικές. Ωστόσο, με τις ισχυρές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, επέρχεται, επίσης, μεγαλύτερη ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης υιοθέτησής τους. Σε αυτό το σεμινάριο, θα συζητήσουμε τις οργανωτικές προκλήσεις και πρακτικές για τη μόχλευση αυτών των τεχνολογιών, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, καθώς προχωράμε μπροστά, όπως και τις προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες που μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αυτοί οι «κίνδυνοι», εάν τους διαχειριστούμε επιτυχώς. Το βασικό δίδαγμα για τους προγραμματιστές, τους managers, τα στελέχη, τις ρυθμιστικές αρχές, τις κυβερνήσεις καθώς και τους πολίτες, αφορά στην επιτυχή αξιοποίηση και μόχλευση της ισχύς αυτών των νέων τεχνολογιών. Είναι σημαντικό όλοι να έχουν ευρεία κατανόηση πολλαπλών παραγόντων, από το τεχνικό πεδίο έως και τη διακυβέρνηση και τη γεωπολιτική.

Σύντομο βιογραφικό Εισηγητή:

Ο Δρ. Θεόδωρος Ευγενίου είναι Καθηγητής στις Επιστήμες των Αποφάσεων και Διοίκησης Τεχνολογίας στο INSEAD (Γαλλία) και Διευθυντής του εκπαιδευτικού προγράμματος για στελέχη του INSEAD στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με τη Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι κάτοχος τεσσάρων πτυχίων από το MIT, δυο προπτυχιακών πτυχίων (στις Επιστήμες των Υπολογιστών και στα Μαθηματικά), καθώς MSc και Διδακτορικού στις Επιστήμες των Υπολογιστών με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εργάζεται ερευνητικά στις επιστημονικές περιοχές της Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τα τελευταία 25 χρόνια, σε θέματα όπως καινοτομίες τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και καλυτέρευση της λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ και τα χρηματοοικονομικά, το θεσμικό πλαίσιο για τη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε νέες μεθόδους μηχανικής μάθησης.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα, αρκετά εκ των οποίων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Είναι Μέλος του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Ο.Ο.Σ.Α, Σύμβουλος του Ινστιτούτου Henderson της BCG και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την τεχνητή νοημοσύνη του World Economics Forum. Έχει βραβευθεί δυο φορές (2005 και 2007) με το Ευρωπαϊκό βραβείο Case Study στην κατηγορία "Knowledge, Information & Communication Systems Management".

Παρουσίαση (pdf)