2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2023-2024 και δεν επιλέχθηκαν στη πρώτη φάση των αιτήσεων:

να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά

  1. την νέα αίτηση υπογεγραμμένη και να την στείλουν στην Γραμματεία (Βουρλούμη Κέλλυ kvourloumi@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.
    Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/en/dmst/programme-erasmus-student-application-form-dmst
  2. το αντίστοιχο έντυπο pre learning agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ προγράμματος σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits)

ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: kvourloumi@aueb.gr)

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο pre learning agreement. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό έντυπο pre learning agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο pre learning agreement:

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/DRAFT%20PreLearning%20Agreement%20Form.pdf

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος με e-mail:

Φοιτητές με επώνυμο Α-Λ

Eric Soderquist: soderq@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο Μ – Ω

Δημήτρης Ζήσης, dzisis@aueb.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Ακολουθεί κατάλογος Πανεπιστημίων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις για το τμήμα μας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΧΩΡΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΘέσειςΧΜήνες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

CYPRUS

University of Cyprus

ΔΕΤ

2X9

Ελληνικά

University of Nicosia

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά- Ελληνικά

Β2

Cyprus University of Technology

ΔΕΤ

1Χ5

Ελληνικά-Αγγλικά

Β1

FINLAND

Abo Akademi University

ΔΕΤ

1Χ5

Αγγλικά

B2

Lahti University of Applied Sciences

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Vaasa

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Jyväskylä

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

FRANCE

BSB/Burgundy School of Business

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά-Γαλλικά

B1, IELTS 6.0, TOEFL IBT 80, TOEIC 750 - B1

Université Clermont Auvergne

ΔΕΤ

3X9 ή (6X5)

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

Groupe ESC Troyes

ΔΕΤ

4Χ5

Αγγλικά

B2

Institut d'Etudes Politique "Sciences Po Toulouse"

ΔΕΤ

2X9

Γαλλικά-Αγγλικά

B2

Universite d' Orleans UFR Droit Economie Gestion

ΔΕΤ

1Χ10 ή 2χ5

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

University of Tours

ΔΕΤ

4Χ10

Γαλλικά

Β2

EM Strasbourg Business School

ΔΕΤ

1X9

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

INSEEC Alpes-Savoie

ΔΕΤ

2Χ10

Αγγλικά-Γαλλικά

B1

Universite Paris Nanterre

ΔΕΤ

2Χ10

Γαλλικά

Β1

ITALY

Università Cattolica del Sacro Cuore

ΔΕΤ

1X5

Ιταλικά-Αγγλικά

B1+ / TOEFL IBT 79, IELTS 6.1

GERMANY

Philipps - Universität Marburg

ΔΕΤ

3Χ9

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Universität Siegen

ΔΕΤ

3Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Technische Universität Hamburg-Harburg TUHH

ΔΕΤ

2Χ10

Γερμανικά

B2

Universität Ulm

ΔΕΤ

2Χ6

Γερμανικά

B2

UUniversität Koblenz-Landau

ΔΕΤ

4Χ6

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

University of Cologne

ΔΕΤ

1Χ5

Αγγλικά Γερμανικά -

Β2

Universität Mannheim

ΔΕΤ

3X5

Γερμανικά

Β2

Technische Universität Dortmund

ΔΕΤ

2X5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

University of Munster, School of Business and  Economics

ΔΕΤ

3Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

B2

Universität Hamburg

ΔΕΤ

2Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

B2

Technische Universität Műnchen

ΔΕΤ

3X5

Γερμανικά-Αγγλικά

B2

SWEDEN

Södertörn University

ΔΕΤ

1X5

Αγγλικά

B2

NORWAY

Norwegian School of Economics- ΝΗΗ

ΔΕΤ

1Χ5

Αγγλικά

B2

SLOVAKIA

Universita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά-

Σλοβακικά

Β1

UNITED KINGDOM

University of Southampton

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2