Εφαρμοσμένη Στατιστική

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος

To Πρόγραμμα στοχεύει στην άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στη Στατιστική και τις εφαρμογές της, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Σε όλα τα μαθήματα δίνεται έμφαση στην ανάλυση δεδομένων με τη χρήση των δημοφιλών στατιστικών πακέτων όπως το SPSS, το MINITAB και το SAS.

Απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να λάβουν γνώση των στατιστικών μεθόδων που συνδέονται με την ανάλυση δεδομένων στην Εκπαίδευση, στην Οικονομία, στη Βιομηχανία κλπ.

Κόστος και διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Tο συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 5.500 ευρώ.

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Δύο φορές την εβδομάδα 6-9 μμ.

Αιτήσεις - Εγγραφές

Η προκήρυξη του προγράμματος για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος δημοσιεύεται εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και σε ηλεκτρονική μορφή από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (τηλ. 210-8203681, τηλ/fax:210-8203692, e-mail:masterst@aueb.gr ).

Μετά την επιλογή οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αμέσως μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, για εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ.