Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών

Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ποσοτική αντιμετώπιση της Διαχείρισης των Ασφαλιστικών Οργανισμών, είτε πρόκειται για Ανάληψη Κινδύνου, είτε για αποζημιώσεις, είτε για επενδύσεις.

Απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που εργάζονται ή θα ήθελαν να εργαστούν στην Ασφαλιστική Αγορά: πωλήσεις, ανάληψη κινδύνου, τιμολόγηση, ομαδικά, αποζημιώσεις, επενδύσεις.

Κόστος και διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 5.500 ευρώ.

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Δύο φορές την εβδομάδα 6-9 μμ.

Αιτήσεις - Εγγραφές

Η προκήρυξη του προγράμματος για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος δημοσιεύεται εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και σε ηλεκτρονική μορφή από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (τηλ. 210-8203681, τηλ/fax:210-8203692, e-mail:masterst@aueb.gr ).

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται κατάθεση τέλους 30 € στον λογαριασμό διδάκτρων του Προγράμματος: Εθνική Τράπεζα 110/48008269, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΠΑ (IBAN GR 2901101100000011048008269).

Μετά την επιλογή οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αμέσως μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, για εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.