Παράταση Υποβολής Δηλώσεων

Αθήνα, 1 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 5 Απριλίου 2020.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ