Σεμινάρια Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

H Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάρια προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά την Χειμερινή περίοδο 2020.

Ημερομηνία

  • Τετάρτη 16/09/2020
  • Δευτέρα 21/09/2020

(επιλέγετε μόνο μία ημέρα)

Τόπος

  • Διαδικτυακά (θα σταλούν σχετικές οδηγίες σύνδεσης)

Ώρες

  • 11.30 – 13.30

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 15/09 και ώρα 11.00πμ.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν εκτυπωμένο το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα για να μπορούν να κάνουν τυχόν αλλαγές.