Πρόγραμμα Ενίσχυσης Συμμετοχής Ομάδων σε Διεθνείς Διαγωνισμούς