Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης

"Αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα και τους πόρους της Βιβλιοθήκης"

Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για Προπτυχιακούς Φοιτητές - Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ εγκαινιάζει στο εαρινό εξάμηνο εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι α) να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ώστε να τις αξιοποιήσουν στις σπουδές τους και β) να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας καθώς και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας και χρήσης παραπομπών ώστε να αποφεύγουν τη λογοκλοπή.

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο Ενότητες :

  • Α’ Ενότητα «Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη μου: Πηγές - Υπηρεσίες»
  • Β’ Ενότητα «Γράφω Εργασία: Έρευνα Πηγών & Αρχές Συγγραφής»

Κάθε Ενότητα θα πραγματοποιηθεί δύο φορές, 1 πρωί και 1 απόγευμα, σε διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.

Διάρκεια Ενότητας: 1 ώρα

Έναρξη σεμιναρίων: Τετάρτη 15.03.2023

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με χρήση του εργαλείου Μicrosoft Teams, στην ελληνική γλώσσα.

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο ενότητες οι οποίες επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά το διάστημα 15/03 έως 05/04/2023. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για Μεταπτυχιακούς & Διδακτορικούς Φοιτητές - Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ συνεχίζει και κατά το εαρινό εξάμηνο τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές του Ιδρύματος. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και να τις αξιοποιήσουν, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης και χρήσης ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.ά.

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο Ενότητες :

  • Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
  • Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Κάθε Ενότητα θα επαναληφθεί τέσσερις φορές, 2 πρωί και 2 απόγευμα, σε διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.

Διάρκεια Ενότητας: 2 διδακτικές ώρες

Έναρξη σεμιναρίων: Τετάρτη 01.03.2023

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με χρήση του εργαλείου Μicrosoft Teams, στην ελληνική γλώσσα.

Τα σεμινάρια έχουν γενικό τίτλο «Αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα και τους πόρους της Βιβλιοθήκης» και αποτελούνται από δύο ενότητες οι οποίες επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά το διάστημα 01/03 έως 12/05/2023.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.