35ο Πανελλήνιο και 1ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής

35ου Πανελλήνιο και 1ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διοργανώνουν το 35ο Πανελλήνιο και το 1ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής, στην Αθήνα, από 25 έως και 28 Μαΐου 2023. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα.

https://gsi-conference.uniwa.gr <https://gsi-conference.uniwa.gr/>
"Στατιστική στις επιστήμες Υγείας"

Στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου εντάσσονται ο διαγωνισμός για το Ελένειο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και ο διαγωνισμός για το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού.

Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για Ειδικές Συνεδρίες (Special Sessions) μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2023 (secretariat@esi-stat.gr <mailto:secretariat@esi-stat.gr>). Σημειώνεται ότι κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) σύντομη περιγραφή του θέματος της συνεδρίας και (γ) λίστα ομιλητών (συνήθως 4). Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και για τις προτάσεις που γίνονται δεκτές, ενημερώνονται οι προτείνοντες οι οποίοι και αναλαμβάνουν την ευθύνη διοργάνωσης της Ειδικής Συνεδρίας.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη εγγραφών & Υποβολής περιλήψεων 15/01/2023
Λήξη δήλωσης Ειδικών Συνεδριών 31/03/2023
Λήξη δήλωσης για Βραβείο Καλύτερου Άρθρου Στατιστικής για Νέους Στατιστικούς
(Απαιτείται πλήρες άρθρο) 6/04/2023
Λήξη υποβολής περιλήψεων 31/03/2023
Eνημέρωση για Αποδοχή Εργασιώv 30/04/2023
Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου 12/05/2023
Διεξαγωγή Συνεδρίου 25 - 28/05/2023
Κατάθεση πλήρους άρθρου 15/07/2023

                                                               Εκ της οργανωτικής επιτροπής