Μη πραγματοποίηση προπτυχιακών μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα, για έκτακτους λόγους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ