Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Χ. Σαλή

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20/9/2022 στις 11:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής ΣΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης διατίθεται το link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Afa5e058ead7c4909b9f55da6770aa6f8%40thread.tacv2%2F1663319678863%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252206fa6282-5bad-4453-90d6-69a8b1a27635%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=393e79be-2a34-4b9d-8e8d-b5a3470e14cb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Τίτλος Εργασίας: «ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - DEEP LEARNING: ΤΗΕΟRETICAL APPROACHES AND APPLICATIONS IN QUANTITATIVE FINANCE»

 Επιβλέπων: κ. Α. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής, Τμήματος Στατιστικής

Από τη

Γραμματεία του  Τμήματος Στατιστικής