Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-24

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα

Έναρξη Μαθημάτων:

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Τελευταία ημέρα μαθημάτων

πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων:

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Επανέναρξη μαθημάτων:

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

Λήξη Μαθημάτων:

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

  • Δηλώσεις μαθημάτων:

από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως και   Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

Εξαμηνιαίες Εξετάσεις Περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024

Έναρξη Εξετάσεων:

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Πέρας Εξετάσεων:

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων:

μέχρι Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

Αργίες

Επέτειος Πολυτεχνείου

Τριών Ιεραρχών

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Εαρινό Εξάμηνο

Μαθήματα

Έναρξη Μαθημάτων:

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις διακοπές του Πάσχα:

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

Επανέναρξη μαθημάτων:

Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Λήξη Μαθημάτων:

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

  • Δηλώσεις μαθημάτων:

από Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και Κυριακή 24 Μαρτίου 2024

Εξαμηνιαίες Εξετάσεις Περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2024

Έναρξη Εξετάσεων:

Δευτέρα 27  Μαΐου 2024

Πέρας Εξετάσεων:

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων:

μέχρι Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Αργίες

Καθαρά Δευτέρα

Δευτέρα  18 Μαρτίου 2024

Εορτασμός Επετείου 25ης Μαρτίου

Δευτέρα  25 Μαρτίου 2024

Πρωτομαγιά

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Αγίου Πνεύματος

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Επαναληπτικές Εξετάσεις Περιόδου Σεπτεμβρίου 2024

Έναρξη Εξετάσεων:

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024

Πέρας Εξετάσεων:

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024

Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων

Περιόδου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2024:

μέχρι Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024