Προσωρινά Αποτελέσματα Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 -2024

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ.ετών 2022- 2023 και 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540, συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αξιολόγησε τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και έκδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα.

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ.