Αποτελέσματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+                                                                                                              

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     

                                                                                                    Αθήνα, 29/3/2021

Ακολουθεί, κατάσταση των φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Σημειώνεται ότι, η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από τη Γραμματεία.

A/A

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

6190038

Orebro University

SWEDEN

WINTER

2

6180023

Eindhoven University of Technology

NETHERLANDS

SPRING

3

6180030

Eindhoven University of Technology

NETHERLANDS

SPRING

4

6180050

Hasselt University

BELGIUM

SPRING

5

6180104

Universita di Bologna

ITALY

SPRING

6

6170011

Orebro University

SWEDEN

SPRING

7

6170052

Hasselt University

BELGIUM

SPRING

8

6170080

Norway School of Economics- NHH

NORWAY

SPRING

9

6170106

Hasselt University

BELGIUM

SPRING

10

6170112

Orebro University

SWEDEN

SPRING

11

p3631902

Universite Catholique de l’Ouest

(μεταπτυχιακό)

FRANCE

WINTER

12

f3612003

Sapienza Universita di Roma

(μεταπτυχιακό)

ITALY

WINTER

13

f3612014

University of Cyprus

(μεταπτυχιακό)

CYPRUS

WINTER

14

f3612023

Sapienza Universita di Roma

(μεταπτυχιακό)

ITALY

WINTER

15

f3612020

Universita degli studi di Pavia

Double degree

(μεταπτυχιακό)

ITALY

YEAR

16

f3612012

Universita degli studi di Pavia

Double degree

(μεταπτυχιακό)

ITALY

YEAR

Σχετικά με την παρακάτω αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να δει τις παρατηρήσεις:

        

Αρ.Μητρώου

Παρατηρήσεις

6190049

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές που επιλέχθηκαν ότι, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.