2 Θέσεις Πρακτικής άσκησης (Internships) στην IQVIA

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης στη Στατιστική του ΟΠΑ ανακοινώνει 2 Θέσεις Πρακτικής άσκησης (Internships) στην IQVIA

Η IQVIA θα χρηματοδοτήσει πλήρως 2 θέσεις πρακτικής άσκησης (Internships) για απασχόληση στο αντικείμενο των Κλινικών Δοκιμών για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης στη Στατιστική του ΟΠΑ. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα προσληφθούν για 6 μήνες στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, και θα δουλεύουν με πλήρη απασχόληση (με αμοιβές σε επίπεδο junior και ασφαλιστικές καλύψεις). Παράλληλα θα γράψουν τη διπλωματική τους μεταπτυχιακή εργασία σε ένα αντικείμενο κοινού ενδιαφέροντος του μεταπτυχιακού του ΟΠΑ και της IQVIA. Υποψήφια θέματα θα ανήκουν στις περιοχές της μέτα-ανάλυσης και της στατιστικής μοντελοποίησης των Οικονομικών Υγείας. Υπάρχει και η επιλογή οι φοιτητές να απασχοληθούν στα γραφεία της εταιρείας στο εξωτερικό αλλά αυτό θα γίνει με τις διαδικασίες του διεθνούς προγράμματος πρακτικής άσκησης της εταιρείας.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Οι συνεντεύξεις και η επιλογή θα γίνει τον Φεβρουάριο. Θα ακολουθήσει και εισαγωγικό σεμινάριο στο αντικείμενο που θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του προγράμματος. Οι επιλεγέντες φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσουν την εργασία τους στα μέσα Ιουνίου μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων. Προφανώς, η εταιρεία ενδιαφέρεται να κρατήσει τους φοιτητές της πρακτικής άσκησης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το οποίο θα εξαρτηθεί από την απόδοση τους αλλά και από τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας.